Text oficial de les “Normes ortogràfiques”

Institut d’Estudis Catalans. Normes ortogràfiques. Barcelona: 24 de gener de 1913

Signatures dels membres de l’IEC que van aprovar les Normes, 24 de gener de 1913. (Biblioteca de Catalunya. Barcelona)

Institut d’Estudis Catalans. «Acord de l’Institut relatiu a les normes ortogràfiques de la llengua catalana», dins d’Arxius de l’Institut de Ciències, volum 1/3, p.5-13. Barcelona, 1911 [1913]

Institut d’Estudis Catalans. Instruccions per a escriure segons les Normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 1914

Institut d’Estudis Catalans. Diccionari ortogràfic: precedit d’una exposició de l’ortografia catalana segons el sistema de l’I. d’E. C. Barcelona: Col·lecció Biblioteca Filològica XI, 1917.