Espais de mitjans audiovisuals

Del novembre de 2012 al juny de 2013

Espai de televisió «Pica Lletres» (Xarxa de Televisions Locals).

13 de juny de 2013

Fotografies de la Gran final nacional del «Pica Lletres», al Teatre de la Passió de Cervera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (Fotògraf: Joan Roca de Viñals)

13 d’agost de 2013, a les 15 hores

Programa Líquids de Catalunya Ràdio dedicat al centenari de les Normes ortogràfiques. Amb la participació d’Isidor Marí i Mila Segarra.

Novembre i desembre de 2013

Segona temporada del programa Català a l’atac a TV3, amb motiu de la celebració dels cent anys de les Normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans.